• منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

    به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایران و شرق می رساند به منظور سهولت دریافت گواهی حق تقدم و پرداخت ارزش اسمی ، شرکت اقدام به بارگذاری آن در پرتال سهامداران نموده است.

    لذا سهامداران محترم می توانند با مراجعه به پرتال شخصی خود در بخش استفاده از حق تقدم خرید سهام موافقت خود را اعلام و در ادامه برگ حق تقدم را دریافت و نسبت به پرداخت ارزش اسمی اقدام نمایند.

    آن دسته از سهامدارانی که مبلغ اسمی را از طریق واریز فیش بانکی انجام می دهند می بایست تصویر فیش واریزی را درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند. مزیدا به اطلاع می رساند به منظور سهولت در پرداخت ، درگاه اینترنتی شرکت در روزهای آینده قابل استفاده و مشاهده خواهد بود.

    باتشکر امور سهامداران شرکت لیزینگ ایران و شرق